Photoshop

Uppgift 1 – Pixelgrafik

Läs sidorna om:

pixelgrafik: Moderskeppet Pixelgrafik
färglära Moderskeppet Färglära

 

Videos om

Hitta runt i Photoshop

färglära miniföreläsning.
kontrast miniföreläsning.
att spara filer miniföreläsning.
beskära Beskärningsverktyget (crop tool)

 

Följande ska lämnas in i ETT Word dokument och uppgiften är:
Svara på följande frågor och lämna in i ett Worddokument.
1. Hur ändrar man bildstorlek på en bild i Photoshop?
2. Hur sparar man en bild i olika filformat?

Lämna in en bild där du justerat tonerna i bilden genom att arbeta i färgkanalerna och/eller där du förändrat kontrasten i bilden med verktyget nivåer.(se miniföreläsning om kontrast och färglära) Beskriv hur du gjort ändringarna i en text under bilden.

Betygskriterier

F. Du har inte gjort uppgiften eller att du inte har gjort vad uppgiften beskriver

E. Du har lämnat in ett Worddokument med korta svar på frågorna, en bild före justeringar, en bild efter du har justerat och en enkel beskrivning av arbetsprocessen under bilden

D. Worddokumentet är fint uppsatt och översiktligt. Namnge filen efter uppgiften, Exempel: Uppgift 1A – Internets historia

C.

B. Du har en god förklaring till varför du gjort just dina justeringar i bilden. Justeringarna är bra utfört och genomtänkta

A. Ovanstående är utfört på ett mycket bra sätt.