Gränssnittsdesign

Centralt innehåll enligt Skolverket

  • Genomförande av förstudier genom problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgrupper och typanvändare, undersökning av tekniska förutsättningar och liknande applikationer samt formulering av målsättningar och framgångskriterier.
  • Genomförande av gränssnittsdesignprojekt, vilket innebär idégenerering, skisser, återkoppling till beställare, interaktiv prototyp, testning, dokumentation och överlämnande för implementering.
  • Typsnitt, färgscheman och principer för layout av gränssnitt.
  • Informationsarkitektur och användarvänlig navigation.
  • Principer för användbarhet samt metoder för att testa användbarhet
  • Krav på ett inkluderande gränssnitt. Riktlinjer, principer, tekniker och testning för tillgänglighet.

Kunskapskrav för utvecklande av gränssnitt

Kvalitet E C A
Projektplan Eleven gör en enkel projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Projektplanen innehåller en enkel problemformuleringutifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Eleven värderar med enkla omdömen sin projektplan. …gör en genomarbetad projektplan… och värderar med nyanserade omdömen …gör en genomarbetad projektplan… som innehåller en komplex problemformulering… och värderar med nyanserade omdömen ur flera perspektiv samt föreslår vid behov förbättringar av planen.
Utvecklingsarbetet Gränssnittet har på något sätt bearbetats enligt principer för visuell design samt med tillfredsställande resultat anpassats till användarens behov utifrån någon enkel princip för användbarhet. Gränssnittet har på några olika sätt bearbetats enligt principer för visuell design samt med tillfredsställande resultat anpassats till användarens behov utifrån några principer för användbarhet. Gränssnittet har på flera olika sätt bearbetats enligt principer för visuell design samt med gott resultat anpassats till användarens behov utifrån flera komplexa principer för användbarhet.
Tester Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder. Prototypen kompletteras med en stilguide som täcker någonav designens viktigaste delar. …en stilguide som täcker några av designens viktigaste delar. …med flera olika metoder samt återkopplar resultaten från sin testning till sin design.
Dokumentation Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. noggrann dokumentation med nyanserade omdömen… diskuterar utförligt noggrann och utförlig dokumentation med nyanserade omdömen. Dessutom ger du förslag på hur arbetet kan förbättras samt diskuterar utförligt och nyanserat hur gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. Du ger även förslag på hur resultatet kan förbättras.

Förväntat resultat

Efter kursmomentets slut förväntas du kunna:

  1. Visa hur du planerat för att utveckla ett bra gränssnitt
  2. Beskriva hur tester och tillämpandet av arbetsmetoder påverkat det slutgiltiga gränssnittet.
  3. Utvärdera gränssnittet avseende funktion, utseende och användbarhet.