Gränssnittsdesign-Kursplanering

Lektion 1 (v.40)

Intro

 • Skolverket
 • GUI
 • WIMP
 • Touch
 • CLI
 • Icke grafiskt gränssnitt
 • Tre sorters design Grafiskdesign, Informationsdesign, Interaktionsdesign

 

Lektion 2 (v.40)

Projekt

 • Projektplan
 • Bakgrund
 • Målsättningar
 • Målgrupp
 • Begränsningar
 • Projektorganisation
 • Planering – Gantschema
 • Tekniska förutsättningar
 • Marknader och praxis
 • Riskbedömning, Riskmatris

 

Lektion 3 (v.40)

Navigering

 • Var är jag? Var har jag varit? Vart kan jag gå?
 • Bred och djup informationsstruktur
 • Olika typer av navigeringar, Topp horisontell, vertikal sida, Tabbar, etc.
 • Breadcrumb

 

Lektion 4 (v.40)

Tillämpad gränssnittsutveckling

 • Layout
 • Tumregler
  • » Balance
  • » Symmetry
  • » Regularity
  • » Predictability
  • » Sequentially
  • » Simplicity
 • Gruppering
 • 960 Grid
 • Gyllene snittet
 • Färgval Kuler

 

Lektion 5 (v.41)

Metoder och presentation av gränssnittsdesigns projektet ”Webbsida”

 • Wireframes
 • Mockups
 • Prototypes
 • Style guides

Projektarbete – Webbsida

Nu har ni de förkunskaper som behövs för att kunna göra ert första projekt i kursen gränssnittsdesign.
Ni kommer nu att få arbeta med detta projekt i kursen gränssnittsdesign under ett antal veckor.

Beskrivning av uppgiften

Wordmall Projektplanering

Deadline Vi träffas Filer Filmer
Del 1 Fred 9 okt Mån 12 okt Del 1 – Planering av projektet
Del 2 Fre 16 okt Mån 19 okt Del 2 – Wireframe – Mockup Wirefram
Mockup
Del 3 & 4 Fre 23 okt Mån 2 nov Del 3 & 4 – Stilguide och reflektion Stilguide

Lektion 6, 7, 8 (v.41)

Arbeta med projektet ”Webbsida”

 • Projek Del 1

 

Lektion 9, 10, 11 ,12 (v.42)

Arbeta med projektet ”Webbsida”

 • Projek Del 2

Lektion 13, 14, 15, 16 (v.43)

Arbeta med projektet ”Webbsida”

 • Projek Del 3 & 4

v.44 – Höstlov

Lektion v.45 v.46

Kamratrespons på projektet ”Webbsida”

 • Projek Del 3 & 4

Lektion v.47

Gymnasiearbete arbetsvecka

Lektion v.48

Kamratrespons och revidering på projektet ”Webbsida”

 • Lämna in kamratrespons
 • Klistra  in  din kamratrespons i det delade dokumentet som är på startsidanpå Fronter (Gränssnittsdesign) under respektive elev, anonymt.
 • Ladda upp ett dokument men alla dinakamratresponser i under Arkiv på Fronter (Gränssnittsdesign).
 • Gör klart din revidering/korrigering utifrån kamratresponsen och intryck du fått under projektets gång.
 • OBS på fredag den 27/11 får ni jobba var ni vill med detta projekt jag är inte på skolan då.
 • OBS OBS Era reviderade projekt ska vara inlämnade senast fredag den 27/11 kl 23:59.

Lektion v.49

Grupparbete Gränssnittsdesign
Ni jobbar i grupper om 2 högst 3 i varje grupp.
Syftet med arbetet är att summera kursen Gränssnittsdesign där varje grupp tar en del av kursen.
Varje grupp ska presentera sin del och skriva fem frågor med svar.

 1. Vad är Gränssnittsdesign

  • Gui
  • Cli
  • Wimp
 2. Typsnitt, text
 3. Skissarbete
 4. Pojektarbete
 5. Test
 6. Färg
 7. Informationsarkitektur och Navigering
 8. Inkluderande gränssnitt
 9. Grafisk design och Layout
 10. Informationsarkitektur och Navigering
 11. Att själa smart

  • Copyright
  • Creative Commons
  • PUL