Grafiskaarbeten med bl.a. reklam och magasinframsida.

Uppgift magasinframsida

Du ska designa och ta fram material till en framsida för en egen magasin tidning. 

Motivet på framsida ska vara en bild som du  själv tar och som du anser är passande till tidningens läsare och ‘temanummer’. Bakgrunden kan du skapa med egna foton eller annat material t.ex foton från Internet (de som du har rätt till). Detta är en mer grafiskt betonad uppgift där layout, läsbarhet och typografi spelar en viktig roll.

Viktiga punkter att ha läst genom och som gäller under arbetet är följande punker/rubriker nedan …

# Temanummer

– Om ni inte kommer på ett eget tema så kan Ni välja  “Punk”“Fashion/Mode”“Workwear/Blåställ”, Gamer eller “Skate”.

# Omslag

– Bilderna till omslagets bakgrund bestämmer du över – byggnader, kläder, människor… osv. 

  Det som du tycker passar till temat. Bilderna får behandlas med olika effekter.

– Hitta på minst 4 olika reportagerubriker som ska stå på tidningen. 

  Tänk på Hierarki – alltså vilken eller vilka rubriker som är de viktigaste. Viktigaste störst osv …

– Storlek: A4 stående.

– Upplösning: 300 PIXELS/INCH

– Temanumret (“Punk”, “Fashion/Mode”, “Workwear/Blåställ” eller “Skate”) ska vara bra synligt på omslaget!

– Även små saker som magasinnumret (No 2.), scanningskod, vilken månad magasinet representerar osv är viktiga för helheten!

– Typsnittet måste också kännas att det passar in med valt tema!

– Magasinets namn är valbart men måste vara kort. Det kan vara en förkortning (ex. Musikgruppen Red Hot Chilli Peppers blir ju RHCP.) 

Namnet måste vara stort och synas väl för att man ska kunna hitta just detta magasin bland alla andra i affärens tidningshylla!

# Omslagsbild

– Kamera och fotostudion för att ta sina bilder finns att låna. Där finns ljus bakgrund mm. Om bilder tas hemma så är utomhusmiljö att föredra! 

– Kläder efter tema!

# Planering

En planering ska också visas upp där du har med …

– Valt Tema

– Skiss på papper

– Klädval som Du ska ha på omslaget

– Eventuella extraobjekt ex. bakgrundsmotiv, figurer (cirkel, fyrkant) etc …

– Magasinets namn, färger på olika objekt, underrubrikerna, typsnitt, teckenstorlek mm

# Handledare

– I era kursmål så ingår det att ni ska visa upp och kunna kritiskt granska Era egna verk för en handledare. Kunna få och ta kritik. Kunna diskutera möjligheter med Era arbeten. Därför kommer jag att kräva att Ni enskilt tar kontakt med mig och visar upp hur det går för Dig och vad Du tänker härnäst.

 Slides från lektionen: Magasinomslag

Videos: