CSS html övning

Du ska skapa en webbsida som heter Internet & webben. Sidan ska du fylla på med information om Internet, enligt några rubriker som du ser längre ner.

Använd css för att “stajla” din webbsida.

Till varje rubrik skall du lägga till en bild som har med texten att göra.

Följande rubriker ska du ha på sidan

 1. ARPANET och hur det började
 2. Vad är TCP/IP?
 3. Vad är Internet?
 4. Vad är World Wide Web?
 5. IP­adresser och domännamn
 6. Internets spridning i världen
 7. Att söka information på Internet
 8. Internet och mänskliga rättigheter

Kunskapskrav relevanta för uppgiften (från skolverket)

 • El even beskriver webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.
 • I arbetet utvecklar eleven kod som följer standarder och som omfattar de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar.
 • I arbetet bearbetar eleven med text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
 • När arbetet är utfört gör eleven dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar sitt arbete och resultat.
 • Eleven använder terminologi inom området.