Cinemagraph

Du ska skapa en Cinemagrafi (engelska cinemagraph)!

???

Från Wikipedia:

“Cinemagrafi  är en stillbild där mindre repeterande rörelser förekommer. Cinemagrafier publiceras oftast via animerade GIF-bilder, vilket skapar en illusion av att betraktaren ser på ett filmklipp.”

Några exempel:

5698564979_1686a328ef_o_thumb 5659130034_7fc3dcfb8c_o subway-newspaper-615

Planering

Skriv ner följande punkter i ett projektdokument och spara det som pdf.

 1. Vilket projekt ska du arbeta med?
 2. Beskriv din idé!
 3. Skriv hur du tänker göra.
 4. Skriv vilken utrustning och vilka program du tänker använda

Producera

 1. Filma med kamera du lånar från skolan eller med egen kamera.
 2. Redigera din film i Photoshop. Följ någon av guiderna som finns längre ner på denna sida.
 3. Spara för webben, som .gif.
 4. Lägg upp det färdiga resultatet på…

Utvärdera

Skriv ner följande punkter i ditt projektdokument och spara det som pdf.

 1. Var har du varit: T.ex. Fotostudio? En plats någon annanstans? Varför?
 2. Vilken utrustning använde du? Varför?
 3. Vilka progam använde du? Varför?
 4. Hur gjorde du: Vilka metoder/verktyg använde du? Varför?
 5. Vad är du nöjd med i ditt arbete? Varför är du nöjd med just det?
 6. Om du skulle göra om arbetet igen, vad skulle du göra annorlunda? Varför?
 7. Vad har du lärt dig i detta projekt?

Jag kommer att bedöma

 • 1. Redogörelse: Hur bra du kan förklara och beskriva ditt och andras arbeten och hur det gått till när du gjort dem.
 • 2. Gestaltning: Hur bra du använder digitala verktyg/utrustning/program och hur bra resultatet blir.
 • 3. Metod- och verktygsval: Hur bra du kan förklara vilka verktyg och program som är bra till vad.
 • 4. Program- och utrustningsval: Hur bra du kan välja program eller utrustning och förklara varför du väljer ett visst program eller viss utrustning till olika uppgifter.
 • 7. Självgranskning: Hur bra du kan berätta vad du gjort bra, berätta hur du kan förbättra det och berätta hur du tycker att du utvecklats.

TÄNK PÅ

 • Använd stativ eller något annat stöd!
 • Planera din filmvinkel noga så blir maskningen lättare efteråt.
 • Din film bör inte vara mer än några sekunder!

Filma lite före och lite efter din tänkta loop! Då har du lättare att få till din loop snyggt i Photoshop efteråt.

 

Tutorials

Testa cinemagraph-appar om du har en smartphone.