Kurser

Multimedia

Utbildningen i ämnet multimedia syftar till att ge kunskaper i att skapa digitala, interaktiva presentationer eller virtuella miljöer där text, bild, ljud och form samverkar för att främja kommunikation.

Webbutveckling

I kursen Webbutveckling 1 får du lära dig grunderna i HTML och CSS. Under kursen arbetar du med webbsidor som är användarvänliga och följer standard inom utveckling.

Teknik

Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system.

Resurser

Nyheter

Välkomna

Hej och Välkomna till kurserna DIGITALT SKAPANDE ENTRE

Read More

Besök Elof Lindälvs gymnasiums hemsida